Sa oled siin

Toidupoed, kaubanduskeskused, söögikohad

Kas pean kaubanduskeskuses käies kandma maski?

Jah, avalikes siseruumides viibijatel on kohustus kanda maski. Maskina on käsitatavad nii isikukaitsevahendid (sh visiirid), meditsiinilised maskid kui ka laiatarbe näokatted (sh poest ostetavad korduskasutatavad maskid või ise valmistatud maskid), nende puudumisel võib näokattena kasutada ka nt kaelussalle, mis püsivad nina ja suu ees, kui need ette tõmmata.

Maski kandmise kohustus ei kehti alla 12-aastaste lastele ning kui maski kandmine ei ole võimalik tervislikel põhjustel (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate tõttu). erivajaduse või puude tõttu.

Maski ei pea kandma erivajadustega inimesed. Maski ei pea kandma ka vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist. Isikud ei pea meditsiinilist näidustust või muud erivajadust, mh seda, et maski ei ole võimalik kanda, tõendama eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse isikute ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele.

Kui kaua kauplused suletud on?

Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 25. aprillini.

Piiranguid leevendatakse siis kui koroonaviiruse levik Eestis on langenud tasemele, mis ei ohusta meditsiinisüsteemi toimepidevust.

Mis on toidukauplus? Kas spetsiaalseid toiduaineid nt vaid juustu või kohvi müüv kauplus läheb samuti erandi alla?

Toidukaupluseks loetakse kehtiva praktika kohaselt kauplust, kus toidukaubad moodustavad suurema osa müüdavast kaubast ja toidukaupade müük moodustab suurema osa käibest. Sealhulgas ka poed, mis on spetsialiseerunud ainult ühele toidugrupile, nt juustupoed, kommipoed, liha- ja kalapoed. Seega on lubatud klientidel viibida ja liikuda kauplustes, kus enamik kaubast moodustab toit ja kus inimesed käivad oma igapäevaeluks vajalikku toitu (piim, leib, sai, kuivained, juur- ja puuviljad, lihatooted jm) ostmas. Ka kohvi- ja teepoed võivad jääda avatuks.

Ilu- ja ehituspoed, realiseerimiskeskused jt, kus enamik kaupa on ilu- ja ehitustooted, aiakaubad, tööstuskaubad jm, kuid kus muuhulgas müüakse ka pika realiseerimisajaga toidukaupu nagu toidulisandid, vitamiinid, šokolaad, karastusjoogid, kuivained, ei kvalifitseeru toidukaupluse alla. Igapäevane toit on esmavajalik kaup. Toidukaupluse hindamisel peaks lähtuma eelkõige kauba sortimendist ehk millist toidukaupa konkreetne pood müüb ja kui lai on kaubavalik.

Kas turud võivad olla avatud?

Jah, välitingimustes asuvad turud võivad olla avatud. Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ning klientide hajutamine.

Kus kehtib 2+2 reegel?

2+2 reegel tähendab, et üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Alates 11. märtsist 2021. a kehtib 2+2 reegel kõigis avalikes siseruumides ja välistingimuses avalikus kohas viibimisele ja liikumisele. Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalik siseruum on muuhulgas ka näiteks kauplus, kaubanduskeskus, ühistransport, meelelahutusasutus, pangakontor, muuseum, näitus, ilu- ja juuksurisalong jne.

2+2 reegel ei kehti:

 • koos liikuvatele või viibivatele perekondadele;
 • poe või kaubanduskeskuse töötajatele;
 • kui tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Distantsi hoidmine võimaldab kaitsta inimestel ennast ja oma lähikondseid nakkuse eest ning piirata haiguse levikut Eestis.

Kuidas korraldada e-poe kaupade väljastamine kui kaupluse ruumid peavad jääma klientidele suletuks?

Kaupade kättesaamise võib korraldada väljastuspunkti kaudu. Näiteks võib püstitada drive-in müügipunkti kaubanduskeskuse parkimisplatsile. Drive-in teenus on kontaktivaba ja kiire võimalus e-poest tellitud kauba kättesaamiseks. Tavaliselt annab kauplus kliendile teada, kui tema tellimus on komplekteeritud ning seejärel saab klient sõita sobivasse drive-in müügipunkti, kus kaup toimetatakse kontaktivabalt temani. Drive-in alad või müügipunktid asuvad tavaliselt kaupluste läheduses või ka parkimisplatsidel, kokkuleppel kaubanduskeskusega.

Samuti võib kaupa väljastada välisukse või akna/luugi kaudu (klient ei viibi siseruumis), kui selline võimalus on kauplusel olemas. Lubatud on ka kauba müük väljas selleks kohandatud müügiplatsil. Kaupade nimetatud viisil väljastamisel tuleb tagada klientide hajutamine (nt väljastuspunkti järjekorras maha märgitud 2-meetrine vahemaa).

Kas toidupoes võib edasi müüa ka muud kaupa, näiteks riideid, kosmeetikat, köögitarbeid ja pesuvahendeid?

Tööstuskaupade osad jmt osad, mis ei ole ette nähtud toidukaupade müügiks ja on eraldiseisvad (nt teisel korrusel, teises müügisaalis jne) tuleb sulgeda.

Kas toidukauplused, milles tööstuskaupu müüakse teisel korrusel või eraldi ruumis, peavad tööstuskaupade osakonna sulgema?

Kui toidupoe müügi enamus käibest tekkis toitude ja jookide müügist ning muuhulgas oli müügil tööstuskaubad, näiteks riided, kosmeetika või muu kaup, siis võivad sellised toidukauplused olla avatud isegi juhul, kui kauba sortiment on jaotatud kahele korrusele.

Mis piirangud kehtivad toidukohtades?

11.03.2021-25.04.2021 tohivad toidukohad olla avatud vaid toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks.

Kas kaupluse turvamehel on õigus mind kauplusesse mitte lubada kui ma ei kanna maski?

Eraettevõtjatel on täielik õigus kehtestada oma territooriumil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks vajalikke käitumisnorme. Kui kehtestatud reegleid ei järgita, on kaubanduskeskuse turvatöötajatel õigus reeglite rikkujate liikumist keskuses piirata ning reegleid rikkuvad inimesed keskusest välja saata. Vajadusel on turvatöötajatel võimalik kaasata ka politsei.

Eestis kehtib avalikes siseruumides maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus. Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Maski ei pea kandma või nina ja suud katma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kelle tervis seda ei võimalda.

Millised teenindussaalid võivad jääda 11. märtsist avatuks?

Teenuse osutaja teenindussaalide all mõeldakse Vabariigi Valitsuse korralduses näiteks postkontoreid, pakiautomaatide väljastuspunkte, pangakontoreid, ilu- ja juuksurisalonge, kingsepa- ja kellassepatöökodasid, jalgrattaparandusi, autoremonditöökodasid, rehvivahetuspunkte jne, millele ei kohaldata korralduses sätestatud kaupluse müügisaalile ettenähtud tingimusi. Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused, kus pakutakse ka mobiili/arvutite jm tehnika parandamise teenust.

Teenuse osutajana ei käsitata valitsuse korralduse mõistes kauplusi, kus on erinevad teenused integreeritud, näiteks lillepood, mis pakub pakkimisteenust. Sellisel juhul tuleb osutada üksnes pakkimisteenust. Kui ettevõtja oli enne käesolevaid piiranguid defineerinud end ainult teenuse pakkujana (nt juuksur, kellassepp, kingsepp), siis tema võib oma teenust edasi pakkuda. Samuti tuleb vaadata ettevõtte peamist käibeallikat ning selle järgi ennast defineerida.

Kuidas arvutada 50% ja 25% täituvust ruumis?

Valdajal tuleb tagada kaupluse müügisaali, teenuse osutaja teenindussaali või kaubandusettevõtte üldkasutatava ruumi täituvus kuni 25% või siis kuni 50% ulatuses ning selle 25% või 50% täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine.

Seega tuleb kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast kas 25% või 50%, ja kuna kliendid peavad järgima ka 2+ 2 reeglit, siis tuleb see 25% või 50% jagada 4-ga, et igale kliendile jaguks 4m2.

Näiteks:

 • 25% täituvuse nõude korral on 100m2 kaupluse müügisaalis maksimaalne viibijatee arv 100/4/4=6,25 inimest
 • 50% täituvuse nõude korral on 100 m2 kaupluse müügisaalis maksimaalne viibijate arv 100/2/4=12,5 inimest

Täituvuse hulka arvestatakse kõik isikud, kes ruumis viibivad.

Külastajate maksimaalsest lubatavast arvust tuleks võimaluse korral teavitada külastajaid kaupluse uksel kirjalikult.

Täpsemad nõuded inimeste gruppide suuruse kohta erinevate kohtade kaupa võib leida siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/323112020002?leiaKehtiv

 • Avalikuks kasutuseks oleva põrandapinna arvutamisel arvestatakse müügisaali, teenindussaali või üldkasutatava ruumi kogu põrandapinda koos inventariga kaetud alaga.

Kas kauplus võib tellijatele väljastada juba makstud kauba oma müügisaali ukse kaudu, mis avaneb üldkoridori või peab kauba viima välisukseni ehk õue?

Alates 11. märtsist 2021. a on klientidel keelatud viibida kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis, välja arvatud siis, kui see on vajalik sisenemiseks toidupoodi või muusse esmatarbekaupade poodi, mis võivad jääda avatuks.

Kaupu võib müüa ja väljastada üksnes kaupluse välitingimustes asuval müügi- või väljastusalal ning kaubanduskeskuse katuse all asuval parkimisalal. Seega on lubatud korraldada kaupade kättesaamine nt väljastuspunkti kaudu. Kliendid ei või kauba kättesaamiseks siseneda kaupluse siseruumidesse. See tähendab, et lähtutakse hoone välispiiridest ning kaupa võib väljastada ka kaupluse välisukse kaudu, kui uks avaneb õue.

Seega ei saa pood väljastada kaupa oma kaupluse ukselt, kui uks avaneb kaubanduskeskuse üldkasutatavale alale (koridori), vaid peab kliendile kauba väljastama läbi välisukse.

Kas ajutised müügiletid, mis müüvad toidukaupa, tohivad edasi müüa?

Kokkuleppel valdajaga (nt kaubanduskeskuse omanikuga) on sisetingimustes lubatud ka toidukaupa müüvad ajutised letid (nt marjade nüügiletid jne), kuid müügialal tuleb tagada inimeste hajutamine.

Kas realiseerimiskeskused, mis müüvad ka toidukaupu, peavad kinni jääma?

Toidukaupluseks loetakse kehtiva praktika kohaselt kauplust, kus toidukaubad moodustavad suurema osa müüdavast kaubast ja toidukaupade müük moodustab suurema osa käibest. Seega on lubatud klientidel viibida ja liikuda kauplustes, kus enamik kaubast moodustab toit ja kus inimesed käivad oma igapäevaeluks vajalikku toitu (piim, leib, sai, kuivained, lihatooted jm) ostmas. Realiseerimiskeskused jt, kus enamus kaupa on ilu-ja ehitustooted, tööstuskaubad jm kuid mh müüakse ka pika realiseerimisajaga toidukaupu nagu toidulisandid, vitamiinid, šokolaad, karastusjoogid, kuivained, ei kvalifitseeru toidukaupluse alla.

Realiseerimiskeskused ei pea kinni jääma. Korralduse kohaselt ei või siseruumidesse siseneda. Kaupu võib müüa ja väljastada üksnes kaupluse välistingimustes asuval müügi- või väljastusalal või katuse all asuval parkimisalal. Seega on lubatud korraldada kaupade kättesaamine nt väljastuspunkti kaudu. Kliendid ei või kauba kättesaamiseks siseneda kaupluse siseruumidesse. See tähendab, et lähtutakse hoone välispiiridest ning kaupa võib väljastada ka kaupluse välisukse kaudu, kui uks avaneb õue. Samuti on võimalik katusealusele parkimisalale luua keskuse kohta üks ala, kus saab vajaduse korral korraldada väljastust nn drive in punktina. Kaupade nimetatud viisil väljastamisel tuleb tagada klientide hajutamine (nt väljastuspunkti järjekorras maha märgitud 2-meetrine vahemaa).

Kas tubakapoed peavad olema suletud? Seaduse järgi on tubakatoode esmatarbekaup.

Jah, tubakapoed peavad olema suletud. Avatud võivad olla vaid toidukauplused, apteegid, abivahendeid ja meditsiiniseadmeid müüvad kauplused, telekommunikatsiooni-ettevõtete esinduste müügikohad, prillipoed, lemmikloomapoed ja tanklad.

Mida peavad silmas pidama inimesed, kes pakuvad toidu kojuvedu koduses karantiinis olevatele inimestele?

Teistele inimestele toidu koju viimisel tuleks järgida järgmisi põhimõtteid.

 • Veendu, et oled terve ja tunned end hästi.
 • Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku.
 • Külmkapis või sügavkülmas hoiustamist vajavad tooted vii tellijale võimalikult kiiresti, ilma et need liiga palju soojeneks või üles sulaks.
 • Osta kaup lähimast poest, et toidu vedamisele ei kuluks liiga palju aega.
 • Ära kahjusta, lõhu ega mulju tootepakendeid.
 • Anna toit üle kontaktivabalt, st ära puutu kokku kauba tellijaga.
 • Toidu üleandmisel hoia tellijaga vähemalt 2 meetrit vahet.

Kas pandeemia ajal peaks poodides maksma üksnes kaardiga, et vältida viiruse levikut sularaha kaudu?

Jah, tõepoolest soovitame maksta

 • eelkõige viipemaksega (ajutiselt on selle limiit 50 eurot) või
 • pangakaardiga tavalisel moel.

Kui võimalik, ära sularaha kasuta.

Kui oled siiski sunnitud sularahas tasuma, jälgi hoolega kätehügieeni.

Koroonaviirus võib säilida saastunud metall-, plast- ja roostevabal pinnal kuni 72 tundi, poorsel materjalil (paber, papp) kuni 24 tundi.

Kui teenindusettevõttesse sisenes haigusnähtudega inimene, siis kas talle on võimalik rakendada mingeid piiranguid?

Ettevõtjal on kohustus jälgida, et ei töötajatel ega ka klientidel poleks haigusnähtusid.

Haigusnähtudega inimese teenindamisest võib keelduda ja paluda tal lahkuda.

Kui ta keeldub lahkumast, tuleb kutsuda turvatöötaja või politsei.

Kas hotellide restoranides tohib nädalavahetusel pakkuda hommikusööki?

11.03.2021-25.04.2021 tohivad restoranid olla avatud vaid toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Piirangut ei kohaldata toitlustusettevõtte omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Seega, hotellides nädalavahetusel hommikusööki teenindussaalides pakkuda ei tohi, lubatud on ainult kaasamüük, mille alla kuulub ka room service tuppa.

Kuidas kaitsta oma töötajaid nakatumise eest?

Jälgi töötajate tervist.

 • Haigusnähtudega töötaja saada 10 päevaks koju.
 • Haigestunuga kokku puutunud töötajad peavad jälgima oma tervist ja jääma haigusnähtude tekkimise korral 10 päevaks koju.

Jälgi puhtuse hoidmist ja kaitsevahendite õiget kasutamist.

 • Võimalda töötajatel vähemalt iga 2 tunni järel käsi pesta (vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit). Kui kätepesu ei ole võimalik, tuleb käsi desinfitseerida vähemalt 70% etanoolipõhise desovahendiga. Nähtavalt määrdunud käed tuleb kindlasti pesta.
 • Klientidega kokku puutuvatel töötajatel on soovitatav kanda lisaks tekstiilkinnastele kummikindaid. Enne kinnaste kasutamist ja pärast nende eemaldamist tuleb käed desinfitseerida. NB! Ühekordseid kindaid ei pesta ega desinfitseerita. Need tuleb nt kassast lahkudes käest võtta: ühe käe kindaga tuleb võtta teise käe kinda peopesa ja randme vahelisest osast sõrmedega kinni ja tõmmata kinnas käest nii, et see läheks pahupidi (saastunud pool jääks sissepoole). Seejärel tuleb kindad panna pealt suletavasse kotti.
 • Kaitsemaski ei tohi kanda kauem, kui tootja on ette näinud.
 • Ühekordsed maskid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Pesemine võib kahjustada materjale, millest maskid on tehtud ning vähendada maskide efektiivsust.
 • Pärast iga vahetust tuleb tööriided (sh tekstiilkindad) pesta maksimaalsel kangale lubatud pesutemperatuuril ja puhastada tööjalanõud.

Muuda töökorraldust.

 • Töötajad peavad hoidma klientidega vähemalt 2-meetrist vahemaad.
 • Minimeeri riskirühmadesse kuuluvate töötajate (eelkõige vanemaealiste ning krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega töötajate) kokkupuudet klientidega.
 • Kui võimalik, korralda töö ühes vahetuses. Mitme vahetuse korral väldi eri vahetuste töötajate kokkupuudet.

Juhendid ja soovitused

Terviseameti trükised ja juhendid

Põllumajandus- ja Toiduameti soovitused toidukäitlejale (1. jaanuaril 2021 ühendati Veterinaar- ja Toiduamet ning Põllumajandusamet Põllumajandus- ja Toiduametiks)

Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale

 

Viimati uuendatud: 6. aprill 2021