Sa oled siin

Trennid, huviringid ja huvikeskused

 

Kas trennid ja muu huvitegevus võivad toimuda?

Koduõppe ajal ei tohi ka huviringid ja trennid toimuda tavapärases vormis. Kui leitakse muu viis nende läbiviimiseks, siis see on igati tervitatav. Näiteks võib juhendaja anda õpilastele iseseisvaid ülesandeid. See aitab õpilaste aega sisustada ja võimaldab mingilgi moel huvitegevusega jätkata.

Kas treener võib lastega õues trenni teha?

Ühistreeninguid ei või läbi viia ei siseruumides ega ka õues. Õpilastel on võimalik iseseisvalt treenida, kui treener neid kaugõppe kaudu juhendada saab.

Olen ettevõtja, pakun huviharidust. Kas keegi kompenseerib mulle saamata jääva tulu?

Võimalusel jätkake huvihariduse pakkumist, kasutades selleks koduõppe võimalusi. Võite ka suhelda vanematega ja otsida mõistlikku kompromissi osalustasu jätkuvaks maksmiseks kas või mingis ulatuses. Kui jätkate tegevust, andke sellest teada kohalikule omavalitsusele, seda eriti juhul, kui saate neilt toetust. Täpsema info ettevõtjatele suunatud tööturumeetmetest leiab Vabariigi Valitsuse veebilehelt.

Millise toetussüsteemiga saab huvikooli pidaja arvestada seoses oma töötajatele tasu maksmisega?

Riik korraldab eriolukorraga tekkinud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmist Eesti Töötukassa kaudu. Esialgsete meetmete kohta saab infot Vabariigi Valitsuse veebilehelt. Toetuse täpsemad tingimused avaldatakse http://www.tootukassa.ee veebilehel.

Kui individuaalõppe õpilane soovib tunniga jätkata enda ruumides ning ka õpetaja on sellega nõus, siis kas nii tohib tundi anda?

Kui tegemist on näiteks pilliõppega muusikakoolis, peaks õppetegevuse korraldama distantsõppe vormis, mitte huvikooli ruumides.

Meie õpilaste lapsevanemad soovivad jätkata õppetegevust kooliruumides. Mida teha?

Huvikoolide ruumides õppetegevust läbi viia ei tohi. Kui võimalik, saab huviharidust anda distantsõppe vormis.

Avatud noortekeskuse noorsootöötaja tahab jätkata tegevusi vabas õhus. Kuidas käituda?

Noorsootöö tegevused toimuvad eriolukorras distantsilt. Tegevus vabas õhus on lubatud üksnes individuaalõppena.

Kas erahuvikoolide õpetajad, kes on tööl töölepinguga (ja enamik võlaõigusliku lepinguga), saavad sulgemise tõttu kasutada haiguslehte? Kuidas tagada, et inimesel oleks sissetulek, kui huviringid koolides ja lasteaedades suletakse?

Huvikoolide ruumid on eriolukorras küll suletud, aga soovitame leida sobivaid lahendusi distantsõppeks – see tagab töö jätkumise ning sissetuleku.

Riik korraldab eriolukorraga tekkinud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmist Eesti Töötukassa kaudu. Täpsemalt on võimalik esialgsete meetmete kohta saada infot Vabariigi Valitsuse veebilehelt. Toetuse täpsemad tingimused avaldatakse http://www.tootukassa.ee veebilehel.

Kui esinevad põhjused haiguslehe võtmiseks, on see perearstiga kokkuleppel võimalik. Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed.

Kas peab maksma huviringi või trenni eest, kui tegevust ei toimu?

Kui teenust ei saa osutada, ei ole põhjust nõuda ka tasu. Mõistlik lahendus oleks ettemakstud teenuse eest tasaarveldada või pakkuda selle eest soodustust tulevikus.

Kas erahuvikool tohib korraldada õppetööd, kui õpilasi on väga vähe?

Ka sellisel juhul tuleb õppetöö korraldada koduõppena. Mistahes kontaktõpe pole lubatud.

Kas huvikoolil on õigus lapsevanemalt eriolukorras tasu küsida?

Kui tasu küsitakse teenuse eest, mida on võimalik pakkuda koduõppe vormis, siis võib tasu küsida. Kui koduõpet läbi viia ei saa ja teenuse osutamine peatatakse, siis ei saa vanemalt selle eest ka tasu nõuda. Julgustame huvikoole leidma koostöös vanematega hea lahendus, et eriolukorra lõppemisel oleks võimalik huvikoolis jätkata tavapärase õppega.

Kas me saame arvestada toetussüsteemiga oma personalile, kui me ei saa teenust pakkuda või kui lapsevanemad keelduvad teenuse eest tasumast?

Juhul, kui eriolukord ei võimalda tööd teha, korraldab riik vähenenud töötasu hüvitamise Eesti Töötukassa kaudu. Toetuse täpsemad tingimused leiab Eesti Töötukassa veebilehelt.

Kui lapsevanemad keelduvad teenuse eest tasumast, võiks kaaluda lepingute ülevaatamist ning kompromissi leidmist. Iseenesest ei muutnud eriolukorra puhul vastu võetud valitsuse korraldus nr 77 õppetasu lepinguid, ent teisalt ei ole põhjust maksta teenuse eest, mida ei osutata.

Kas erahuvikoolide õpetajad, kes on tööl töölepinguga (ja enamik võlaõigusliku lepinguga), saavad sulgemise tõttu kasutada haiguslehte? Kuidas tagada, et inimesel oleks sissetulek, kui huviringid koolides ja lasteaedades suletakse?

Huvikoolide ruumid on eriolukorras küll suletud, aga soovitame leida sobivaid lahendusi distantsõppeks – see tagab töö jätkumise ning sissetuleku.

Riik korraldab eriolukorraga tekkinud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmist Eesti Töötukassa kaudu. Täpsemalt on võimalik esialgsete meetmete kohta saada infot Vabariigi Valitsuse veebilehelt. Toetuse täpsemad tingimused avaldatakse http://www.tootukassa.ee veebilehel.

Kui esinevad põhjused haiguslehe võtmiseks, on see perearstiga kokkuleppel võimalik. Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed.

Kuidas toimub avatud noortekeskuste tegevus eriolukorra ajal?

Avatud noortekeskuste ruumid on suletud, aga noorsootöö jätkub – tegevused toimuvad erinevaid virtuaalseid võimalusi kasutades.

Töötan noorsootöötajana avatud noortekeskuses – kui ruumid on kinni, kas ma saan endiselt palka?

Avatud noortekeskuste ruumid on küll suletud, aga noorsootöö tegevused peavad jätkuma. Selleks soovitame veebilahenduste kasutamist. Häid soovitusi leiab Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt. Teavitage ka omanikku tegevuse jätkumisest uues formaadis. Seega töö jätkub ja palgamaksmine samuti. Kui palgaga tekib probleeme, uurige, kuidas on võimalik kasutada eriolukorras loodud töötasu hüvitist.

 

Viimati uuendatud: 2. aprill 2020