Sa oled siin

Sport, trennid ja huvikeskused

 • Sportimine vabas õhus

   

  Kuni mai lõpuni on lubatud vabas õhus spordi- ja liikumisüritused, kui: a) ühes rühmas on kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt; b) järgitakse 2 + 2 reeglit. Suure intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on inimeste soovituslik vahe 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms); c) tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

   

 • Alates 18. maist on lubatud ka kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust. Piirang ei kehti meistriliiga ja Eesti koondise treeningutele. Alates 18. maist on lubatud korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui seal ei ole pealtvaatajaid ning osaleb korraga kuni 100 inimest (võistlejad koos personaliga). Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

   

 • Alates 1. juunist on lubatud vabas õhus sportida, treenida, korraldada spordi- ja liikumisüritusi, kui: a) järgitakse 2 + 2 reeglit; b) osaleb kuni 100 inimest (võistlejad koos personaliga); c) tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

  Kuni 30. juunini on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused kui võistluse korraldaja tagab: a) 2+2 reegli täitmise pealtvaatajatele; b) desinfitseerimisvahendid; c) maksimaalse osalejate arvu 100 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku).

   

 • Alates 1. juulist on vabas õhus lubatud pealtvaatajatega spordivõistlusedkui võistluse korraldaja tagab: a) 2+2 reegli täitmise pealtvaatajatele; b) desinfitseerimisvahendid; c) maksimaalse osalejate arvu 1000 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku).

   

 • Sportimine siseruumides


  Alates 18. maist on lubatud korraldada sporditreeninguid siseruumides ja avada selleks spordiklubid, jõusaalid ja ujulad. Korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a)järgitakse 2 + 2 reeglit; b) siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes rühmas (piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul); c) tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu.
   

 • Alates 1. juunist on lubatud spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Rühma suurus piiratud ei ole. Korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) järgitakse 2 + 2 reeglit; b) tagatud on desinfitseerimisvahendid; c) siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus (piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul).

  Kuni 30. juunini on lubatud pealtvaatajateta spordivõistlused kui võistluse korraldaja tagab: a) desinfitseerimisvahendid; b) maksimaalse osalejate arvu 100 inimest.
   

 • Alates 1. juulist on sisetingimustes lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused kui võistluse korraldaja tagab: a) 2 + 2 reegli täitmise pealtvaatajatele; desinfitseerimisvahendid; c) maksimaalselt 50% täitumuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (võistlejad ja personal kokku, ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem). 

 • Alates 15. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused sise- ja välitingimustes.

  Siseruumides on lubatud kuni 1500 inimest ning õues kuni 2000 inimest, siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

 •  

  Alates 1. augustist kaob 100 inimese piirang õues sportimisel ja treenimisel ning spordi- ja liikumisürituste korraldamisel. Edaspidi tuleb tagada inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõude täitmine.

 • Lastelaagrid ja õpilasmalevad

   

  Alates 12. juunist on lubatud lastelaagrid ja õpilasmalevad. Korraldaja peab tagama, et järgitakse: a) kuni 300 osaleja piirangut; b) rühmapiirangut kuni 20 inimest; c) desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest.
   

 

Sportimise piirangute leevendamine 

Mis piirangud kehtivad treeningutele õues?

Alates 1. augustist kaob 100 inimese piirang õues sportimisel ja treenimisel ning spordi- ja liikumisürituste korraldamisel. Edaspidi tuleb tagada inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõude täitmine.

Millised piirangud kehtivad spordivõistlustele?

Alates 15. juulist on pealtvaatajega spordivõistlusel lubatud siseruumides kuni 1500 inimest ning õues kuni 2000 inimest. Siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit.

 

Trennid, laagrid ja huviringid

Milliseid reegleid peavad järgima huvitegevuse ja huvihariduse pakkujad?

Vabariigi Valitsuse korraldusega leevenesid 1. juunist oluliselt seni kehtinud piirangud huvitegevusele ja -haridusele.

Alates 1. juunist

 • Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese.
 • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 19. juunist

 • 2 + 2 reegli asemel kehtib inimeste hajutamise nõue. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist vahemaad, kuid 2 + 2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.
 • Kõik teised kehtestatud nõuded osalejate arvu, ruumi täituvuse, desinfitseerimisvahendite ja muu kohta jäävad kehtima.

Alates 1. juulist

 • Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese.
 • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Alates 15. maist lubati osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli minna üle koduõppele. Iga huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse koduõppega või minnakse üle kontaktõppele.

Täpsemat infot töökorralduse kohta jagavad huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad.

Millised leevendused ja reeglid kehtivad hariduse ja huvihariduse kohta?

Vabariigi Valitsuse korraldusega leevenesid 1. juunist oluliselt seni kehtinud piirangud haridusasutuste tegevusele. Leevendused kehtivad põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel.

Koolieelsete lasteasutuste töökorralduse otsustab endiselt pidaja, järgides Terviseameti juhiseid.

Alates 1. juunist

 • Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese.
 • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 19. juunist

 • 2 + 2 reegli asemel kehtib inimeste hajutamise nõue. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist distantsi, kuid 2 + 2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.
 • Kõik teised kehtestatud nõuded osalejate arvu, ruumi täituvuse, desinfitseerimisvahendite ja muu kohta jäävad kehtima.

Alates 1. juulist

 • Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese.
 • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Lõpuürituste korraldamisel tuleb arvestada üldiselt kehtivate piirangutega ning vajadusega viiruse levikut takistada. Lõpetamisi saab korraldada paindlikult, hajutatult (näiteks klasside või rühmade kaupa) soovitatavalt vabas õhus ja kitsas pereringis. Samuti saab kasutada erinevaid nutikaid lahendusi.

Milliseid reegleid peavad järgima lastelaagrite ja õpilasmalevate korraldajad?

Lastelaagrid ja õpilasmalevad on lubatud alates 12. juunist.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse neid reegleid:

 • Ühes rühmas võib maksimaalselt olla 20 noort ning maksimaalne osalejate arv ühes vahetuses on 300 noort.
 • Laagrites ja malevates ei tohi osaleda ega nende toimumiskohtades viibida haigussümptomitega inimesed.
 • Kui noor või töötaja on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud kellegagi, kellel on Covid-19 (või sellele sarnased) sümptomid, ei tohi ta laagrisse või malevasse minna.
 • Igapäevaselt tuleb pesta ja desinfitseerida ruumid, tööpinnad ja esemed ning tuulutada ruumid.
 • Osalejaid ja töötajaid tuleb informeerida ja juhendada üldhügieeni nõuete täitmisest ning seda kontrollida. Samuti tuleb tagada võimalused kätepesuks ja desinfitseerimiseks.

Loe lähemalt:

Kuidas korraldada laagrites ja malevates majutus ja toitlustamine?

Võimalusel tuleb paigutada erinevate rühmade noored eraldi hoonetesse või majutusruumidesse.

Toitlustamisel tuleb järgida tavapäraseid toidukäitlemise nõudeid.

Kas tänavu suvel tohib üldse korraldada lastelaagreid ja õpilasmalevaid?

Jah, tohib. Lastelaagrid ja õpilasmalevad on lubatud alates 12. juunist.

 

Noortekeskused

Kas avatud noortekeskused võivad tegutseda?

Alates 1. juunist leevenesid avatud noortekeskustele kehtivad piirangud.

 • Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese.
 • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 19. juunist

 • 2 + 2 reegli asemel kehtib inimeste hajutamise nõue. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist vahemaad, kuid 2 + 2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.
 • Kõik teised kehtestatud nõuded osalejate arvu, ruumi täituvuse, desinfitseerimisvahendite ja muu kohta jäävad kehtima.

Alates 1. juulist

 • Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese.
 • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Soovitame noori teavitada sellest, et noortekeskuses korraga viibivate inimeste arv on piiratud.

 1. maist võis noortekeskused taas avada, ent järgida tuli kõiki Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi.

Milliseid reegleid peavad järgima lastelaagrite ja õpilasmalevate korraldajad?

Lastelaagrid ja õpilasmalevad on lubatud alates 12. juunist.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse neid reegleid:

 • Ühes rühmas võib maksimaalselt olla 20 noort ning maksimaalne osalejate arv ühes vahetuses on 300 noort.
 • Laagrites ja malevates ei tohi osaleda ega nende toimumiskohtades viibida haigussümptomitega inimesed.
 • Kui noor või töötaja on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud kellegagi, kellel on Covid-19 (või sellele sarnased) sümptomid, ei tohi ta laagrisse või malevasse minna.
 • Igapäevaselt tuleb pesta ja desinfitseerida ruumid, tööpinnad ja esemed ning tuulutada ruumid.
 • Osalejaid ja töötajaid tuleb informeerida ja juhendada üldhügieeni nõuete täitmisest ning seda kontrollida. Samuti tuleb tagada võimalused kätepesuks ja desinfitseerimiseks.

Loe lähemalt:

 

Viimati uuendatud: 3. august 2020