Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks hariduselu, huviharidust, täiendõpet, noorsootööd ja sporti puudutava korralduse

8. jaanuar 2021 - 16:04

Stenbocki maja, 8. jaanuar 2021 – Valitsus kiitis täna e-istungil heaks 13 Eesti maakonda puudutava korralduse, millega kehtestatakse alates esmaspäevast piirangud huvihariduse ja -tegevuse, täiendkoolituse ja -õppe, noorsootöö ning spordi valdkonnas.

Piirangud puudutavad Eesti kõiki maakondi, välja arvatud Harjumaad ja Ida-Virumaad. Ida-Virumaal ja Harjumaal taastub kontaktõpe 1.-4. klassini ning 9. ja 12. klassis. Ka muus osas jäävad nendes maakondades järgmisel nädalal kehtima juba varem otsustatud piirangud. Piirangud, mis kehtivad Ida-Virumaal ja Harjumaal pärast 17. jaanuari, otsustatakse hiljemalt 14. jaanuaril.

Alates 11. jaanuarist kehtiv üle-eestiline (v.a Harjumaa ja Ida-Virumaa) regulatsioon


Haridus

Alates 11. jaanuarist saab taastada kõikides üldhariduse kooliastmetes ning kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides kontaktõppe. Kontaktõppe korraldamisel tuleb järgida haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti juhiseid võimalikult ohutuks õppetöö läbi viimiseks. Haridus- ja noortevaldkonna info on leitav aadressil hm.ee/koroona.

Huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe, noorsootöö, sportimine ning treenimine

Välitingimustes tohib nimetatud tegevustest osa võtta mitte rohkem kui 25 inimest rühmas, sealhulgas treener või juhendaja. Tegevust läbi viies tuleb arvestada, et üks rühm ei tohi kokku puutuda teiste rühmadega.

Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused

Välitingimustes on lubatud nimetatud võistlused ja üritused kuni 25 osalejaga rühmas, kaasa arvatud juhendaja või treener. Tagatud peab olema, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega.

Spordivõistlused ja -üritused sisetingimustes on lubatud üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud olukordades, kus see pole võimalik, näiteks otseses võistlustegevuses.

Nii sise- kui välistingimustes võivad spordivõistlused, spordi ja -liikumisüritused toimuda ainult ilma pealtvaatajateta. Mõlemal juhul peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Piirangud hinnatakse üle kahe nädala pärast.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.