Sa oled siin

Vaktsineerimistõend

Mis on COVID-19 vaktsineerimistõend?

COVID-19 vaktsineerimistõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel tõendada oma vaktsineeritust. Tõendil on kirjas inimese isikuandmed, tõendi number, vaktsineerimise aeg ja koht, preparaat, millega vaktsineeriti, selle tootja, ning ka see, kas vaktsineerimine on lõpetatud või pooleli. Samuti ka tõendi väljaandja andmed. Tõendil on QR-kood, mis aitab kontrollimisel teada saada kõik vajalikud andmed ja tõendi õigsuse. Tõend väljastatakse kolmes keeles (eesti, inglise, vene).

Igaüks saab oma vaktsineerimistõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning selle sealt siis ka alla laadida oma arvutisse või mobiiliseadmesse. Patsiendiportaalist saadav vaktsineerimistõend on tasuta.

Mille poolest erineb COVID-19 vaktsineerimistõend praegu patsiendiportaalist kättesaadavatest dokumentidest?

Peale vaktsineerimist, edastab tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi immuniseerimise teatise, mille alusel ning vaktsineeritud isiku algatusel ja soovil loob tervise infosüsteem tõendi (PDF kuva sisaldab nii andmestikku kui ka QR koodi), millega on võimalik kinnitada, et tõendil olevad andmed pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed. Selleks kasutab tervise infosüsteem riigis keskset e-ajatempli teenust, mida vahendab Riigi Infosüsteemi Amet.

Kui kiiresti pärast vaktsineerimist saan endale COVID-19 vaktsineerimistõendi patsiendiportaalist alla laadida?

Vaktsineerimistõendi saate luua ja alla laadida kohe pärast seda kui vaktsineerija on vastava informatsiooni tervise infosüsteemi kandnud. Andmed vaktsineerimise kohta peab tervishoiuteenuse osutaja edastama tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on immuniseerimise teatise enda infosüsteemis kinnitanud.

Kuidas hakkab COVID-19 vaktsineerimistõendi kontroll piiriületusel toimuma?

Vaktsineerimistõendit saab piiriületusel esitada nii paberil kui ka näidata nutiseadmest. Vaktsineerimistõendil on QR-kood, mille skaneerimisel saab kiirelt kontrollida andmete tõesust ja ajakohasust.

Kontrollija peab ise hindama, kas esitatud info täidab sihtriigi tingimusi (nt: kas immuniseerimise kuupäev vastab sihtriigi tingimustele).

Mis see tähendab, et ollakse loomas üleeuroopalist COVID-19 verifitseerimisraamistikku?

Lihtsustatuna tähendab see võimalust kogu Euroopas tõendada erinevates Euroopa riikides välja antud vaktsineerimistõendite (hiljem ka COVID-19 testitõendite ja läbipõdemise tõendite) õigsust. Nii saab iga riigi kodanik kasutada just tema kodumaal välja antud tõendit, mille õigsust saab kontrollida kogu Euroopas. Ehk siis Euroopa riikidel tekib kohustus anda välja tõendeid neile, kes on selles riigis vaktsineeritud.

Millal valmivad COVID-19 testitulemuste ja läbipõdemise tõendamiseks loodavad tõendid?

Töötame selle nimel, et COVID-19 testitulemuse ja läbipõdemise tõendid oleksid kättesaadavad patsiendiportaalis võimalikult ruttu.

Kas tulevikus on planeeritud tõendada COVID-19 läbipõdemist ka antikehade testi abil?

Hetkel ei ole planeeritud luua lahendust COVID-19 läbipõdemist antikehade testi alusel, sest sellised testid ei võimalda täpsustada, millal COVID-19 on läbi põetud.

Kas ma saan COVID-19 vaktsineerimistõendiga riiki X siseneda ilma isolatsiooni jäämata?

Vaktsineerimistõend ei garanteeri eneseisolatsioonivabastust. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt (https://reisitargalt.vm.ee/).

Milleks ma saan COVID-19 vaktsineerimistõendit kasutada?

COVID-19 vaktsineerimistõendit saab kasutada oma vaktsineerituse tõestamiseks ning see võib olla aluseks teatud riikide kehtestatud piirangutest vabanemiseks.

Kas saan COVID-19 vaktsineerimistõendi tellida ka kellelegi teisele?

Jah, seaduslik esindaja saab vaktsineerimistõendi luua esindatavale ning patsiendiportaali täieõiguslikud esindajad saavad luua vaktsineerimistõendi eestkostetavale.

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saate vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale vaktsineerimistõendi luua.

Millistesse riikidesse sisenemiseks saan oma COVID-19 vaktsineerimistõendit kasutada pärast esimese vaktsiinidoosi saamist?

Vaktsineerimistõend ei ole aluseks riiki sisenemisel, see võib olla aluseks riikide teatud piirangutest nt eneseisolatsioonist vabastamiseks. Reisides tuleb arvestada võimalike reisipiirangutega sihtriigis. Lisaks tuleb arvestada, et riigid võivad nõuda, et vaktsiinikuur oleks lõpetatud. Enne reisimist tuleb tutvuda sihtriigi nõuetega. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

Kas COVID-19 vaktsineerimistõend on kohustuslik?

Ei ole kohustuslik. COVID-19 vaktsineerimistõendi eesmärk on pakkuda vaktsineeritutele võimalust kiirelt ja kasutajasõbralikult pakkuda lahendust oma vaktsineerituse tõendamiseks.

Mul ei ole veel olnud võimalust COVID-19 vastu vaktsineerida või COVID-19 vaktsiin on mulle vastunäidustatud, kas ma nüüd enam ei saagi väliriikidesse minna?

Vaktsineerimistõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, vaid võib tulenevalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse teatud piirangutest, mis riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

Millal saan hakata COVID-19 vaktsineerimistõendit teistes Euroopa riikides kasutama?

Euroopa Liit on loomas rohelise digitõendi (Digital Green Certificate) raamistikku, mille eesmärk on luua piiriülene raamistik koostöövõimeliste vaktsineerimiste, testimise ja läbipõdemise tõendite väljastamiseks, verifitseerimiseks ja tunnustamiseks.

Töö eelnõuga on käimas, eesmärk on määrus vastu võtta juuni keskpaigas. Määruse rakendamine eeldab liikmesriikidelt ka tehnilist valmisolekut, mis ei pruugi nii lühikeses ajaperspektiivis olla kõikides riikides saavutatav. Seega tuleb arvestada võimalusega, et määruse tegelik rakendumine võib võtta kauem aega.

Kas ma saan oma COVID-19 vaktsineerimistõendit kasutada piiriületuseks Euroopas?

Töö käib selle nimel, et ühineda Euroopa Liidu rohelise digitõendi raamistikuga, et saaksite patsiendiportaalist saadavat vaktsineerimistõendit kasutada piiriületuse hõlbustamiseks kogu Euroopas.

Sain oma COVID-19 vaktsiini välisriigis, kas ka mina saan patsiendiportaalist vaktsineerimistõendi?

Ei saa. Vaktsineerimistõend annab kinnituse Eestis vaktsineerimise kohta. Välisriigis tehtud vaktsineerimisi me tõendada ei saa ning vaktsineerimistõendi kohta info saamiseks tasub pöörduda asutuse poole, kus vaktsineerimine tehti.

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2021